Datum: 8. května 2017 (pondělí)
Místo: Drobného 27, Brno – Lužánky
Přihláška: Nezúčastníme se…

Informace: Jedná se o 80. ročník Velké ceny Brna ve volejbale mužů a žen. Organizátorem je volejbalový klub Královo Pole. Hraje se na 9 antukových kurtech v Lužánkách. Turnaj je určen pro družstva všech seniorských soutěží. V turnaji budou družstva rozdělena podle počtu přihlášek do výkonnostních kategorií mužů a žen. Družstva startují na vlastní náklady a jsou povinna dodržet jednotnou barvu dresů. Turnaj je limitován maximální kapacitou 36 družstev. O případném nepřijetí do turnaje bude družstvo vyrozuměno. Hrací míče zajišťuje pořadatel. První tři družstva v každé kategorii obdrží prize-money v následující procentuální výši z celkově uhrazeného startovného v jednotlivé kategorii (1. místo – 7,5%, 2. místo – 5%, 3. místo – 2,5%).

Propoziční informace: Zahájení turnaje je plánováno na 9 hodinu s tím, že prezentace týmů je od 8 do 8:45.

Pravidla: O systému turnaje bude rozhodnuto podle počtu přihlášek. Hraje se dle mezinárodních pravidel a soutěžního řádu ČVS.

Startovné: 650 Kč/tým (Každý hráč dá 100 Kč, zbytek půjde z týmových peněz).

Předpokládaná sestava:

  • Karel

Zde si můžete přečíst článek o turnaji z loňského roku i dalších turnajích od května do července 2016: Lavina hraje i přes léto aneb jak se nám vedlo na turnajích od května do července!

Mapa: